1. Kategorien : Potwierdzenia autentyczno¶ci - monety > Monety antyczne i bizantyjskie > Monety Cesarstwa Bizantyjskiego > Hyperpyrony
 
Angebot
Anzahl an Aufrufen: 1635 

* ZGDA00000011-008 * AV-Hyperpyron * * Sear.2073 (Nummer gda000016348)

Jan III Ducas-Vatatzes (1222-1254 ne) - Dwie postaci na rewersie

  Preis  
  Restzeit   Gültig bis Abruf
Beobachten
  Verkäufer   g_d_a
      Andere Artikel dieses Verkäufers anzeigen
Dem Verkäufer Frage stellen
E-mail an Verkäufer schicken, ohne eingeloggt zu werden
g_d_a@interia.pl
  Angebotsart   Vorstellung
  Stück verfügbar  
Vorstellung

Nur zur Vorstellungszwecken. Dieser Artikel steht nicht zum Verkauf.

Oznaczenia gradingowe stosowane przez GDA

Jak zleciæ fotograding?

Warunki sprzeda¿y, dane do przelewu


POTWIERDZENIE
AUTENTYCZNO¦CI

ZGDA00000011-008

Przechowywanie zapisu
op³acone do dnia

2022-07-05
Data rejestracji

2012-03-04
Pañstwo: Cesarstwo Bizantyjskie ¦rednica teoretyczna

Panowanie / ... / Epoka: Jan III Ducas-Vatatzes (1222-1254 ne)
Prowincja / ... / Region: Cesarstwo Nicejskie ¦rednica z pomiaru

25-26 mm
Nomina³: AV-Hyperpyron
Data: Waga teoretyczna

Mennica: Magnezja
Opis wariantu: Dwie postaci na rewersie Waga z pomiaru

4,04 g
Nr katalogowy: Sear.2073
Uwagi: CNG aukcja 202 pozycja 528 - ten sam stempel rewersu z pó¼niejszej fazy
MONETA PRZEDSTAWIONA NA PONI¯SZYM ZDJÊCIU
JEST AUTENTYCZNA