Sortieren nach:  
Kategorien : Banknoty / Papiergeld / Paper money > Bony / Notgeld / Local & Private > Polska - podzia³ terytorialny > Dolny ¦l±sk / Niederschlesien
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote von SklepGGN
 

Dolny ¦l±sk / Niederschlesien

(78)

BOGUSZÓW GORCE - ROTHENBACH 1 MARKA (1914/5)

Stan -I, ¶lady spinacza

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045919
SklepGGN

BOGUSZÓW GORCE - ROTHENBACH 20 FENIGÓW (1917)

Stan -II

16,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045921
SklepGGN

BRZEG - BRIEG 1/2 MARKI nr 78 b.r., owal, W. Loewenthal

Stan -I, owal, W. Loewenthal, perforacja WL i suchy druk WL

34,71 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045923
SklepGGN

CHOBIEBIA - KOBEN, 25, 50, 75 FENIGÓW I 1 MARKA 24.XII.1920

Stan I, Zestaw 4 sztuki, Widok miasta

8,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000042004
SklepGGN

CHOCIANÓW, MA£OMICE - KOTZENAU, 5 GOLD-PFENNIG 3.XII.1923, lit. M

Stan I, Marienhütte i inne, litera M

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045925
SklepGGN

CHOCIANÓW, MA£OMICE - KOTZENAU, 10 GOLD-PFENNIG 3.XII.1923, lit. M

Stan I, Marienhütte i inne, litera M

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045926
SklepGGN

CHOCIANÓW, MA£OMICE - KOTZENAU, 1 GOLD-PFENNIG 3.XII.1923, lit. H

Stan I, Marienhütte i inne, litera H

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045927
SklepGGN

CHOCIANÓW, MA£OMICE - KOTZENAU, 5 GOLD-PFENNIG 3.XII.1923, lit. H

Stan I, Marienhütte i inne, litera H

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045928
SklepGGN

CHOCIANÓW, MA£OMICE - KOTZENAU, 10 GOLD-PFENNIG 3.XII.1923, lit. H

Stan I, Marienhütte i inne, litera H

18,51 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045929
SklepGGN

DZIER¯ONIÓW - REICHENBACH i/Schl. 50 FENIG br. Reiche II, ¯ó³tobr±zowy

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000044269
SklepGGN

GA£¡ZCZYCE - GIERSDORF bei GROTTKAU 5 FENIGÓW do 31.XII.1922

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000044273
SklepGGN

GA£¡ZCZYCE - GIERSDORF bei GROTTKAU 10 FENIGÓW do 31.XII.1922

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000044274
SklepGGN

GA£¡ZCZYCE - GIERSDORF bei GROTTKAU 25 FENIGÓW do 31.XII.1922

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000044275
SklepGGN

GA£¡ZCZYCE - GIERSDORF bei GROTTKAU, 50 FENIGÓW do 31.XII.1922

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054616
SklepGGN

G£USZYCA - WUSTEGIERSDORF 20 FENIGÓW 1.VII.1920 Meyer Kaufmann Textiwerke A.G.

Stan I, Meyer Kaufmann Textiwerke A.G.

11,57 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045953
SklepGGN

GOWORÓW LAUTERBACH 10 FENIGÓW b.r. Fritz Pohl

Stan I,

12,73 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045956
SklepGGN

GOWORÓW LAUTERBACH 25 FENIGÓW b.r., Josef Polauke

Stan I,

20,83 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000054617
SklepGGN

GÓRA - GUHRAU, 10 FENIGÓW 1.XII.1920

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000038405
SklepGGN

GÓRA - GUHRAU, 50 FENIGÓW 1.XII.1920

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000038406
SklepGGN

GRABOWNO WLK. -GROSS GRABEN 10 FENIGÓW b.r., Kolonial-waren H. Heiman

Stan I

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045961
SklepGGN

GRABOWNO WLK. -GROSS GRABEN 20 FENIGÓW b.r., Kolonial-waren H. Heiman

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045962
SklepGGN

KAMIENNA GÓRA - LANDESHUT 5 FENIGÓW IX.1919 Albert Hamburger Albert Hamburger

Stan IV

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045967
SklepGGN

KAMIENNA GÓRA - LANDESHUT 10 FENIGÓW V.1917 Albert Hamburger

Stan IV

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045966
SklepGGN

KAMIENNA GÓRA - LANDESHUT 10 FENIGÓW VIII.1920 Albert Hamburger

Stan I, poddruk - koniczyna

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045969
SklepGGN

KAMIENNA GÓRA - LANDESHUT 50 FENIGÓW VIII.1920 Albert Hamburger

Stan I, brzuszek cyfry 5 jak pó³ksiê¿yc

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045970
SklepGGN

KAMIENNA GÓRA - LANDESHUT 50 FENIGÓW (1920) Otto Schumann

Stan I, cyfra 5 cieniowana

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045971
SklepGGN

KAMIENNA GÓRA - LANDESHUT 50 FENIGÓW (1920) Otto Schumann

Stan I, cyfra 5 pe³na

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045972
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ, 25 FENIGÓW b.r. seria II - Panorama

Stan I

1,85 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000034562
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ, 1 FENIG 7.I.1922, emitent: gazownia miejska

Stan I

2,31 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000044359
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ 2 FENIGI b.r., Allgemaine Ortskrankenkasse, bia³y

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045978
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ 2 FENIGI b.r., Allgemaine Ortskrankenkasse, szary

Stan I

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045979
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ 2 FENIGI b.r., Allgemaine Ortskrankenkasse, zielony

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045980
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ 2 FENIGI br. Allgemaine Ortskrankenkasse, ziel-nieb

Stan I

9,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045981
SklepGGN

LEGNICA LIEGNITZ 2 FENIGI br. Allgemaine Ortskrankenkasse br±z.

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045982
SklepGGN

LEGNICA LIEGNITZ 2 FENIGI br. Allgemaine Ortskrankenkasse ¿ó³t.

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045983
SklepGGN

LEGNICA LIEGNITZ 1 FENIG br. Allgemaine Ortskrankenkasse pom.-br±z.

Stan I

8,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045984
SklepGGN

LEGNICA - LIEGNITZ 1 FENIG b.r. Otto Raschke

Stan I

16,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045985
SklepGGN

£AMBINOWICE - LAMSDORF 10 FENIGÓW b.r. August Hoffmann

Stan I

10,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000045987
SklepGGN

MIÊDZYLESIE MITTELWALDE 10 FENIGÓW b.r. Gardinenfabrik, cyfry grube

Stan -I

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046026
SklepGGN

MIÊDZYLESIE MITTELWALDE 25 FENIGÓW b.r. Gardinenfabrik, cyfry grube

Stan -III

11,57 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046027
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 10 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1920 linia nomin. 41 mm

Stan I, linia nomina³u 41 mm

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000044386
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 10 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1921, bez cyfry 10 na rewersie

Stan I, bez cyfry 10 na rewersie

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046033
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 10 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1921, cyfra 10 na rewersie

Stan III, cyfra 10 na rewersie

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000046034
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 25 FENIGÓW 1.IX.1917, wa¿ny do 31.XII.1918

Stan I

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046035
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 25 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1920, linia nomina³u 41 mm

Stan I, linia nomina³u 41 mm

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000044387
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 25 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1921

Stan I, cyfra 25 na rewersie

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046037
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 25 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1921

Stan III, cyfra 25 na rewersie

1,39 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000044389
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 25 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1921, bez cyfry 25 na rewersie

Stan I, bez cyfry 25 na rewersie

3,47 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046038
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 50 FENIGÓW 1.IX.1917, wa¿ny do 31.XII.1918

Stan I

13,88 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000046039
SklepGGN

NAMYS£ÓW - NAMSLAU 50 FENIGÓW 1.X.1918, wa¿ny do 31.XII.1920 linia nomina³u 41 mm

Stan I, linia nomina³u 41 mm

5,79 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000044388
SklepGGN
Angebote: 78   Seiten: 2 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2