Sortieren nach:  
Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Nowo¿ytne monety ¶wiata / Coins: World > Azja
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Azja

(79)

S6-0153 INDIE - IMPERIUM MOGO£ÓW - RUPIA rok 21 (1678 ne) - MENNICA SURAT - 11,6 g

Panowanie: Aurangzeb (1658-1707 ne)

32,61 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046771
g_d_a

S6-0131 INDIE - IMPERIUM MOGO£ÓW - RUPIA rok 27 (1745 ne) - MENNICA AKBARABAD - 11,4 g

Panowanie: Muhammad Shah (1719-1748 ne)

24,20 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046772
g_d_a

Rodezja, 20 cents, KM 15, stan I

Rodezja, 20 cents, KM 15, stan I

2,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000061425
SklepGGN

S6-0166 INDIE - IMPERIUM MOGO£ÓW - RUPIA rok 19 (1737 ne) - MENNICA SHAHJAHANABAD - 11,4 g

Panowanie: Muhammad Shah (1719-1748 ne)

28,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046773
g_d_a

Rodezja, 2 1/2 Cent 1970, KM 11, Stan I

Rodezja, 2 1/2 Cent 1970, KM 11, Stan I

1,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000061424
SklepGGN

S6-0146 INDIE - IMPERIUM MOGO£ÓW - RUPIA rok 22 (1740 ne) - MENNICA SHAHJAHANABAD - 11,4 g

Panowanie: Muhammad Shah (1719-1748 ne)

28,41 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046774
g_d_a

S6-0133 INDIE - IMPERIUM MOGO£ÓW - RUPIA rok 23 (1741 ne) - MENNICA SHAHJAHANABAD - 11,4 g

Panowanie: Muhammad Shah (1719-1748 ne)

25,25 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046775
g_d_a

Rodezja & Nyasaland, 3 Pence, KM 3, stan III

Rodezja & Nyasaland, 3 Pence, KM 3, stan III

0,53 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000061427
SklepGGN

Katar, 5 Dirhams 1978, KM 3, stan I

Katar, 5 Dirhams 1978, KM 3, stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061407
SklepGGN

S6-0191 INDIE - GWALIOR - RUPIA "rok 7" - MENNICA UJJAIN - 11,3 g

Panowanie: Daulat Rao (1794-1825 ne). Monety te bywaj± te¿ przypisywane innym w³adcom Gwalioru. Na rancie 8 ciekawych kontrmarek bankierskich.

18,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046778
g_d_a

Katar, 25 Dirhams, KM 14, stan I

Katar, 25 Dirhams, KM 14, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061409
SklepGGN

S6-0192 INDIE - GWALIOR - RUPIA "Shah Alam II" - MENNICA LASHKAR - 10,9 g

Panowanie: Jankoji Rao II (1827-1843 ne). Spotyka siê te¿ inne opinie, co do pochodzenia tych monet. Moneta z napisem "Shah Alam II". Na rancie kilka kontrmarek bankierskich.

18,94 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046779
g_d_a

S6-0142 INDIE - JUNAGADH - KORI 1252 / VS 1892 (1835 ne) - 4,6 g

Z imieniem Muhammad Akbar II (1806-1837 ne)

13,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046782
g_d_a

Katar, 10 Dirhams 1973, KM 1, stan I

Katar, 10 Dirhams 1973, KM 1, stan I

1,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061408
SklepGGN

S6-0198 INDIE - JUNAGADH - KORI 1272 / VS 1912 (1855 ne) - 4,7 g

Z imieniem Muhammad Akbar II (1806-1837 ne)

15,78 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046783
g_d_a

Katar, 50 Dirhams 1978, KM 5, stan I

Katar, 50 Dirhams 1978, KM 5, stan I

2,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061410
SklepGGN

S6-0086 INDIE - JUNAGADH - KORI 1273 / VS 1913 (1856 ne) - 4,7 g

Z imieniem Muhammad Akbar II (1806-1837 ne)

14,73 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046784
g_d_a

S6-0136 INDIE - JUNAGADH - KORI 1274 / VS 1914 (1857 ne) - 4,6 g

Z imieniem Muhammad Akbar II (1806-1837 ne). Bardzo ³adny egzemplarz.

21,04 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046785
g_d_a

S6-0082 INDIE - JUNAGADH - KORI 1278 / VS 1918 (1861 ne) - 4,6 g

Z imieniem Muhammad Akbar II (1806-1837 ne). Wyj±tkowy stan zachowania.

26,30 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046786
g_d_a

S6-0141 INDIE - JUNAGADH - KORI 1298 / VS 1937 (1880 ne) - 4,7 g

Panowanie: Mahabat Khan II (1851-1882 ne)

13,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046787
g_d_a

S6-0332 INDIE - KUTCH - KORI BEZ DATY - 4,7 g

Panowanie: Desalji I (1719-1752 ne)

10,10 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046780
g_d_a

S6-0354 INDIE - KRÓLESTWO KANGRA - DRACHMA BR¡ZOWA przed 1250 ne

Królestwo (ksiêstwo?) w Pend¿abie. Panowanie: Singar Chandra Deva ? (przed 1250 ne). Moneta wywodz±ca siê od dawnych srebrnych drachm z je¼d¼cem, lecz bardzo ma³a, lekka, o rysunku, który zatraci³ pierwotn± tre¶æ.

9,47 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046847
g_d_a

Armenia, 10 Dramów 1994, KM 58, Stan I

Armenia, 10 Dramów 1994, KM 58, Stan I

0,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027145
SklepGGN

S6-0345 INDIE - IMPERIUM SUNGHA - MONETA KAKANI - oko³o II / I w pne

Imperium na znacznych obszarach wschodnich i centralnych Indii w latach 185-73 pne. Charakteryzowa³o siê rozkwitem nauki i sztuki. Prowadzi³o liczne wojny. Rozpad³o siê gwa³townie.

25,25 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000046828
g_d_a

S6-0336 INDIE - ÆALUKJOWIE z GUD¯ARATU - DRACHMA ANONIMOWA - X w.ne

Panowali w pó³nocno-zachodnich Indiach w X-XIII wieku ne. Na terenie Gud¿aratu i bardziej na wschód. Nie nale¿y ich myliæ z Æalukjami, którzy wcze¶niej stworzyli wielkie pañstwo na po³udnie od Gud¿aratu.

13,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046842
g_d_a

S6-0333 INDIE - ÆALUKJOWIE z GUD¯ARATU - DRACHMA ANONIMOWA - X/XI w.ne

Panowali w pó³nocno-zachodnich Indiach w X-XIII wieku ne. Na terenie Gud¿aratu i bardziej na wschód. Nie nale¿y ich myliæ z Æalukjami, którzy wcze¶niej stworzyli wielkie pañstwo na po³udnie od Gud¿aratu.

11,99 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046843
g_d_a

Azerbejd¿an, 3 Girik 2006, KM 40, Stan I

Azerbejd¿an, 3 Girik 2006, KM 40, Stan I

0,42 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027231
SklepGGN

S6-0334 INDIE - ÆALUKJOWIE z GUD¯ARATU - DRACHMA ANONIMOWA - X/XI w.ne

Panowali w pó³nocno-zachodnich Indiach w X-XIII wieku ne. Na terenie Gud¿aratu i bardziej na wschód. Nie nale¿y ich myliæ z Æalukjami, którzy wcze¶niej stworzyli wielkie pañstwo na po³udnie od Gud¿aratu.

10,52 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000046844
g_d_a

Azerbejd¿an, 5 Girik 2006, KM 41, Stan I

Azerbejd¿an, 5 Girik 2006, KM 41, Stan I

0,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027232
SklepGGN

Azerbejd¿an, 50 Girik 2006 Bimetal, KM 44, Stan I

Azerbejd¿an, 50 Girik 2006 Bimetal, KM 44, Stan I

3,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027233
SklepGGN

S2-3321 CHINY - KIANGNAN - CESARSTWO - 10 KESZÓW 1905 ne

Literatura: Y# 135.9. Stan: 3. Br±zowa patyna, drobna wada blachy.

5,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000028806
g_d_a

Bahrajn, 50 Fils 1992, KM 19, Stan I

Bahrajn, 50 Fils 1992, KM 19, Stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000063673
SklepGGN

Bangladesz,1 Poisha 1974, KM 5, Stan I

Bangladesz,1 Poisha 1974, KM 5, Stan I

0,21 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027236
SklepGGN

Bangladesz, 25 Poisha FAO Ryba, Owoce, KM 8, stan I

Bangladesz, 25 Poisha FAO Ryba, Owoce, KM 8, stan I

0,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000064108
SklepGGN

Bangladesz,5 Poisha F.A.O. ró¿ne roczniki, KM 6, Stan I

Bangladesz,5 Poisha F.A.O. ró¿ne roczniki, KM 6, Stan I

0,38 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000027237
SklepGGN

S2-0264 SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG - PITIS (?) 113 - OMY£KOWA DATA ZAMIAST 1193

Baha-ud-Din (1776-1803 ne). Monety Palembangu do niedawna by³y na zachodzie prawie ca³kowicie nieznane. Na przyk³ad katalog Krausego ca³kowicie je pomija³. Obecnie s± dostêpne dziêki "wykopkom" z rzeki Musi. Pitis (?) 113 (zamiast 1193=1778 ne). Data omy³kowa. Stan: 2. Piêkna moneta. Rzadki wariant z omy³kow± dat±.

8,00 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000016431
g_d_a

Bangladesz, 10 Poisha F.A.O. traktor, km7

Bangladesz, 10 Poisha F.A.O. trakto,r km7

0,53 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000059114
SklepGGN

Bangladesz,5 Poisha F.A.O. ró¿ne roczniki, KM 10, Stan I

Bangladesz,5 Poisha F.A.O. ró¿ne roczniki, KM 10, Stan I

0,38 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027238
SklepGGN

Bangladesz,10 Poisha F.A.O. 1994, KM 11.2, Stan I

Bangladesz,10 Poisha F.A.O. 1994, KM 11.2, Stan I

0,42 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  9
gda000027240
SklepGGN

S2-0275 SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG - PITIS CYNOWY 1203 ( 1786 lub 1788 ne )

Baha-ud-Din (1776-1803 ne). Pitis 1203 (=1786 lub 1788 ne). Stan: 2/2-. Piêkna wyselekcjonowana moneta.

3,79 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000016416
g_d_a

S2-0271 SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG - PITIS CYNOWY 1203 ( 1786 lub 1788 ne )

Baha-ud-Din (1776-1803 ne). Pitis 1203 (=1786 lub 1788 ne). Stan: 3+. Bardzo ³adna wyselekcjonowana moneta.

3,16 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000016419
g_d_a

Bangladesz, 1 Taka 1992, KM 9a, Stan I

Bangladesz, 1 Taka 1992, KM 9a, Stan I

0,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027242
SklepGGN

Bangladesz, 5 Taka 2004, KM 18.2, Stan I

Bangladesz, 5 Taka 2004, KM 18.2, Stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027244
SklepGGN

Bangladesz, 2 Taka 2004, KM 25, Stan I

Bangladesz, 2 Taka 2004, KM 25, Stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000027243
SklepGGN

Chiny, Kasz Cesarstwo, ró¿ne dynastie 500-1900 n.e., Stan III-IV

Chiny, Kasz Cesarstwo, ró¿ne dynastie 500-1900 n.e., Stan III-IV

3,16 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  10
gda000028375
SklepGGN

Chiny Ludowe, 1 Fen ró¿ne roczniki KM 1, Stan I

Chiny Ludowe, 1 Fen ró¿ne roczniki KM 1, Stan I

0,13 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  5
gda000028383
SklepGGN

S2-0267 SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG - PITIS CYNOWY 1203 ( 1786 lub 1788 ne ) - ODMIANA

Baha-ud-Din (1776-1803 ne). Pitis 1203 (=1786 lub 1788 ne). Stan: 3+. Bardzo ³adna wyselekcjonowana moneta. Odmienny napis.

4,63 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000016421
g_d_a

Chiny Ludowe, 1 Yuan 50 lat konferencji ludowej, KM 1211, stan I

Chiny Ludowe, 1 Yuan 50 lat konferencji ludowej, KM 1211, stan I

10,52 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  2
gda000063956
SklepGGN

Chiny Ludowe, 5 Fen ró¿ne roczniki KM 3, Stan I

Chiny Ludowe, 5 Fen ró¿ne roczniki KM 3, Stan I

0,21 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000028385
SklepGGN

S2-0274 SUMATRA - SU£TANAT PALEMBANG - PITIS CYNOWY BEZ DATY

Badr-al-Din (1803-1812 ne). Pitis bez daty. Stan: 3+. Bardzo ³adna moneta. Trochê rzadsze panowanie.

5,89 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000028810
g_d_a
Angebote: 79   Seiten: 2 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2