Sortieren nach:  
Kategorien : Monety / Coins / Münzen > Nowo¿ytne monety ¶wiata / Coins: World
Kategorien  Eine Ebene höher
Angebote aller Verkäufer
 

Nowo¿ytne monety ¶wiata
Coins: World

(4951)
Europa (39)
Azja (79)
Afryka (87)
Ameryka Pó³nocna (7)
Ameryka Po³udniowa (162)
Australia i Oceania (15)
Ca³y ¶wiat - uk³ad alfabetyczny (4554)

Portugalia, 25 Escudos (1982) Hokej na wrotkach, KM 616, Stan I

Portugalia, 25 Escudos (1982) Hokej na wrotkach, KM 616, Stan I

0,42 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000061395
SklepGGN

Portugalia,10, 20, 50 Centavos 1, 2,5, 5, 10 Escudos KM 590, 591, 594-597, 600, stan I

Portugalia,10, 20, 50 Centavos 1, 2,5, 5, 10 Escudos KM 590, 591, 594-597, 600, stan I

2,52 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000061405
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2009, ¯ydowski obw. autonom., KM 989, Stan I

Rosja, 10 Rubli 2009, ¯ydowski obw. autonom., KM 989, Stan I

1,26 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000033382
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2009, Rep. Adygeja, KM 985, Stan I

Rosja, 10 Rubli 2009, Rep. Adygeja, KM 985, Stan I

1,26 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  3
gda000033381
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2008, Rep. Udmurcka, KM 975, Stan I

Rosja, 10 Rubli 2008, Rep. Udmurcka, KM 975, Stan I

1,26 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  0
gda000033379
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2008, Rep. Udmurcka, KM 975, Stan I

Rosja, 10 Rubli 2008, Rep. Udmurcka, KM 975, Stan I

1,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061495
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2014, Republika Inguszeti, KM 1568, Stan I

Rosja, 10 Rubli 2014, Republika Inguszeti, KM 1568, Stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000061522
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 2014 Okrêg Penzeñski, KM 1566, stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 2014 Okrêg Penzeñski, KM 1566, stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061520
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2006, Kraj Czytyjski, KM 939, Stan II

Rosja, 10 Rubli 2006, Kraj Czytyjski, KM 939, Stan II

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000033301
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 2014 Stara Ru¶ - Nerechta, KM 1535, stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 2014 Stara Ru¶ - Nerechta, KM 1535, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061519
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2009, Rep. Adygeja, KM 987, Stan I-

Rosja, 10 Rubli 2009, Rep. Adygeja, KM 987, Stan I-

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000061497
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2006, Kraj Czytyjski, KM 939, Stan II

Rosja, 10 Rubli 2006, Kraj Czytyjski, KM 939, Stan II

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  0
gda000033300
SklepGGN

USA, 25 Cents 2002 D, KM 332, Ohio, stan I

USA, 25 Cents 2002 D, KM 332, Ohio, stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062036
SklepGGN

USA, 25 Cents 2002 D, KM 335, Mississippi, stan I

USA, 25 Cents 2002 D, KM 335, Mississippi, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062040
SklepGGN

USA, 25 Cents 2002 P, KM 335, Mississippi, stan I

USA, 25 Cents 2002 P, KM 335, Mississippi, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062039
SklepGGN

USA, 25 Cents 2002 D, KM 334, Indiana, stan I

USA, 25 Cents 2002 D, KM 334, Indiana, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062038
SklepGGN

USA, 25 Cents 2002 P, KM 334, Indiana, stan I

USA, 25 Cents 2002 P, KM 334, Indiana, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062037
SklepGGN

USA, 25 Cents 2005 P, KM 372, Oregon, stan I

USA, 25 Cents 2005 P, KM 372, Oregon, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062050
SklepGGN

USA, 25 Cents 2005 P, KM 370, California, stan I

USA, 25 Cents 2005 P, KM 370, California, stan I

1,05 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000062049
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2005, Okr. Or³owski, KM 890, Stan II

Rosja, 10 Rubli 2005, Okr. Or³owski, KM 890, Stan II

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000033287
SklepGGN

Rosja, 5 Rubli ró¿ne roczniki, KM 799a, Stan I

Rosja, 5 Rubli ró¿ne roczniki, KM 799a, Stan I

0,53 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000033276
SklepGGN

Rosja, 5 Rubli 2015 Obrona Kamienio³omu Ad¿ymuszkaj, stan I

Rosja, 5 Rubli 2015 Obrona Kamienio³omu Ad¿ymuszkaj, stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061487
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 2015 - 70 lat zakoñczenia II w.¶. - Gwiazda stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 2015 - 70 lat zakoñczenia II w.¶. - Gwiazda stan I

1,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061527
SklepGGN

Rosja, 5 Rubli 1992, KM 312, Stan I

Rosja, 5 Rubli 1992, KM 312, Stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061484
SklepGGN

Rosja, 5 Rubli ró¿ne roczniki, KM 799a, Stan I

Rosja, 5 Rubli ró¿ne roczniki, KM 799a, Stan I

0,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000061486
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 2015 - 70 lat zakoñczenia II w.¶. - Gwiazda stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 2015 - 70 lat zakoñczenia II w.¶. - Gwiazda stan I

1,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061528
SklepGGN

Rosja, 5 Rubli 1989, Sobór, KM 230, Stan I

Rosja, 5 Rubli 1989, Sobór, KM 230, Stan I

4,21 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000061483
SklepGGN

Rosja, 2 Ruble 2012, 200 lat Zwyciêzstwa, KM 1391, Stan I

Rosja, 2 Ruble 2012, 200 lat Zwyciêzstwa, KM 1391, Stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000033275
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 1992, KM 313, stan I

Rosja, 10 Rubli 1992, KM 313, stan I

0,63 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061490
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 1992 Kobra, KM 309, stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 1992 Kobra, KM 309, stan I

14,73 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000061489
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 2014,Stan I

Rosja, 1 Rubel 2014,Stan I

0,11 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  5
gda000033272
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel ró¿ne roczniki, KM 833a,Stan I

Rosja, 1 Rubel ró¿ne roczniki, KM 833a,Stan I

0,17 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000033271
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 1980 Pomnik Jerzego Do³goruskiego, KM 177, stan I

Rosja, 1 Rubel 1980 Pomnik Jerzego Do³goruskiego, KM 177, stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000061474
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 1979 Moskwa '80 - Uniwersytet, KM 164, stan I

Rosja, 1 Rubel 1979 Moskwa '80 - Uniwersytet, KM 164, stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000061473
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel ró¿ne roczniki, Lenin, KM 140.1,Stan III

Rosja, 1 Rubel ró¿ne roczniki, Lenin, KM 140.1,Stan III

0,53 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000033269
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 1964, KM 134a.2, stan III

Rosja, 1 Rubel 1964, KM 134a.2, stan III

0,53 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000061470
SklepGGN

Rosja, 50 Kopiejek 1967, KM 139, Stan III

Rosja, 50 Kopiejek 1967, KM 139, Stan III

0,53 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  4
gda000033267
SklepGGN

Rosja, 20 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 132, Stan II

Rosja, 20 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 132, Stan II

0,17 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  3
gda000033266
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 2005 Wielkie zwyciêstwo - 60 lat, KM 827, stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 2005 Wielkie zwyciêstwo - 60 lat, KM 827, stan I

2,52 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  1
gda000061492
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli bimetal 2001 Gagarin, KM 676, stan I

Rosja, 10 Rubli bimetal 2001 Gagarin, KM 676, stan I

2,52 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000061491
SklepGGN

Rosja, 10 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 130, Stan II

Rosja, 10 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 130, Stan II

0,08 EUR
verkauft: 2 verfügbar:  0
gda000033261
SklepGGN

Rosja, 10 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 130, Stan II

Rosja, 10 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 130, Stan II

0,17 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000061449
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 1997, KM 604, stan I

Rosja, 1 Rubel 1997, KM 604, stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000061477
SklepGGN

Rosja, 5 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 129a, Stan I

Rosja, 5 Kopiejek ró¿ne roczniki, KM 129a, Stan I

0,25 EUR
verkauft: 5 verfügbar:  0
gda000061443
SklepGGN

Rosja, 10 Rubli 2014, Tychwin, KM 1575, Stan I

Rosja, 10 Rubli 2014, Tychwin, KM 1575, Stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061543
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 2014, KM 1512, stan I

Rosja, 1 Rubel 2014, KM 1512, stan I

0,11 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061478
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 1991, KM 293, stan I

Rosja, 1 Rubel 1991, KM 293, stan I

1,26 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  4
gda000061475
SklepGGN

Rosja, 1 Kopiejka ró¿ne roczniki, KM 600 , Stan I

Rosja, 1 Kopiejka ró¿ne roczniki, KM 600 , Stan I

0,08 EUR
verkauft: 1 verfügbar:  5
gda000033258
SklepGGN

Rosja, 2 Ruble 1997, KM 605, stan I

Rosja, 2 Ruble 1997, KM 605, stan I

1,68 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  3
gda000061479
SklepGGN

Rosja, 1 Rubel 1992, KM 311, stan I

Rosja, 1 Rubel 1992, KM 311, stan I

0,84 EUR
verkauft: 0 verfügbar:  5
gda000061476
SklepGGN
Angebote: 4951   Seiten: 100 (50 Angebote pro Seite)   
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100